חומר הלימוד בהיסטוריה, פרק II

פרק

נושא

עמוד DOC

כללי

כללי

תוכנית הלימודים

כאן

מלחמת העולם השנייה

מהלכים

מבוא

כאן

מהלך המלחמה מהלך המלחמה - כולל את ההתקדמות של גרמניה, יפן ופצצת האטום, קרבות המפנה והתמוטטות מדינות הציר.
אירופה בזמן המלחמה

הסדר החדש

כאן

שואה

השואה יהדות פולין ואיגרת היידריך

כאן

השואה היודנראט

כאן

השואה קידוש החיים

כאן

השואה

תכנית הפתרון הסופי

כאן

השואה מבצע ריינהרד

כאן

השואה צעדות המוות

כאן

השואה ועידת ואנזה

כאן

השואה מחנות ריכוז ועבודה

כאן

השואה ההתנגדות היהודית

כאן

השואה הצלת יהודים

ישראל

 ארץ ישראל היישוב היהודי בתקופת WWII 
 ארץ ישראל המאבק להקמת המדינה
ארץ ישראל מלחמת העצמאות והכרזת העצמאות
מדינת ישראל  מדינת ישראל בעשורים הראשונים
מדינת ישראל דפוסי עלייה וקליטה 
כללי  המזרח התיכון
אזרחות
     
     

 

כל הטקסטים באתר הוקלדו ונערכו סופית על-ידי אלכס ז. ופבל ב., אלא אם צוין אחרת.

לשאלות כלליות - לפנות לאלכס ז. לשאלות טכניות - לפנות ליגאל סטקלוב.כניסות לעמוד:
3865

נבנה באמצעות "אתרי ישראל" - © כל הזכויות שמורות
האחריות לתכנים בעמוד זה חלה על אלכס ועליו/ה בלבד. מובהר בזאת כי "אתרי ישראל" ו/או Webiya בניית אתרים לא נושאים בשום אחריות לתכני עמוד זה.
Webiya (ווביה) - Frontend & Full Stack Expert Crafters | קיצור כתובות | קיצור דומיין חינם | שעון ישראל | חוות דעת על רופאים - דוקטורים ופרופסורים | רופסורים